W ten sposób poprawnie ubiegają się Państwo o pracę

Proszę poświęcić nieco wolnego czasu, aby przygotować dobrą aplikację.

Preferujemy aplikacje w formie cyfrowej, ponieważ można je efektywniej przetworzyć i zaoszczędzić na kosztach po obu stronach (opłata za znaczek, teczki itp.). Kilka porad w tym zakresie:

• Proszę przysłać nam kompletne dokumenty aplikacyjne w nieszyfrowanym pliku PDF.

• W miarę możliwości skompresowane w taki sposób, aby nie były większe niż 2 MB.

• Ważne są dla nas aktualne świadectwa z ostatnich miejsc pracy i lata (zeskanowane), chętnie przyjmiemy również aktualne zaświadczenia dotyczące dotychczasowych osiągnięć. 

• Stare świadectwa jak ukończenie szkoły, uniwersytetu nie muszą być koniecznie przesyłane.

• Życiorys i list motywacyjny powinny być zawsze oryginalnie napisane na komputerze.

• Proszę pamiętać o profesjonalnie wykonanym zdjęciu, na którym wyglądają Państwo sympatycznie. 

• Zdjęcie powinno być umieszczone najlepiej w górnym prawym rogu życiorysu.

• Proszę nie dołączać kart tytułowych i zrezygnować z oryginalnych dekoracji w tle.

• Chętnie przeczytamy Państwa list motywacyjny, z którego wynika o co i dlaczego się Państwo ubiegają.

• Bardzo ważne jest, aby podać, od kiedy mogą Państwo rozpocząć pracę i czy obecnie znajdują się Państwo w stosunku pracy.

• Państwa doświadczenia zawodowe, zadania podczas praktyki itp. powinny być szczegółowo opisane.

• Proszę dokładnie podać w życiorysie istniejące umiejętności związane z obsługą oprogramowania, zdolności specjalne i językowe.

Jeśli nie jest możliwe cyfrowe sporządzenie aplikacji, oczywiście nie jest to żadna przeszkoda. Większość porad dotyczy tak samo aplikacji na papierze.

Jeśli wezmą Państwo sobie do serca nasze wskazówki, znacznie zwiększą Państwo tym samym swoje szanse na dobrą pracę.

W każdym przypadku cieszymy się na Państwa aplikację. My ze swojej strony obiecujemy, że otrzymają Państwo od nas odpowiedź tak szybko, jak będzie to możliwe.

Niech postawią Państwo na właściwą pracę w·I·T·U· Dienstleistungen. 
Proszę zapoznać się z informacjami dotyczącymi naszych aktualnych ofert pracy i ubiegać się o nie bezpośrednio u nas online.

Cieszymy się na kontakt z Państwem!